czech_gl.gif (31994 bytes)

CESKÉ BUDEJOVICE

Budejo schild.gif (6428 bytes)

 

Met 90.000 inwoners is Ceské Budejovice de grootste stad van Zuid Bohemen.
De stad is gelegen aan oevers van de Moldau en de Malse, temidden van een aantrekkelijk heuvellandschap met bossen en meren.
De stad is een belangrijk verkeersknooppunt en industriecentrum. Zo staat er de bekende Budvar-brouwerij. Het bier is tot over de grenzen bekend; Ferdinand I liet er indertijd zelfs geregeld zijn hof mee bevoorraden.

budejo.jpg (11397 bytes)

Op de moerassige vlakte van Ceské Budejovice bevonden zich reeds in de 13de eeuw twee plaatsen: Roznov dat de heren van Ruze toebehoorde en Budejovice, dat zijn naam dankt aan Budivoj, zoon van Cec van Zeleznice. De inspanningen van koning Ottakar II tegen de uitbreidingsplannen van de Vitkovic familie leidde ertoe dat hij in 1263 de stad de titel van nieuwe koninklijke stad verleende. Om deze reden werd de stad versterkt met dubbele muren en grachten.
De stad verhief zich op de moerassen tussen de rivieren Moldau en Malse en in het begin was de bouw van een afwateringskanaal noodzakelijk. In een bijna perfect ovaal bouwde architect Hyrs een netwerk van straten rond een vierkant plein.
De trouw van de bewoners ten aanzien van de Boheemse koningen beloonde Karel IV met verschillende privileges. De belangrijkste was het recht van stapeldwang: alle kooplieden die door Zuid-Bohemen reisden, waren verplicht hun waren gedurende drie dagen in de stad te koop aan te bieden. Hierdoor kon de stad uitgroeien tot een handelscentrum van grote betekenis, een ontwikkeling die nog werd bevorderd doordat in de 16de eeuw de Moldau vanaf Ceské Budejovice bevaarbaar werd gemaakt.
In het huis van Gregorius Miller, geneesheer van een regiment werd een drankje voorbereid, dat hij op het vuur vergat. De schoorsteen vatte vuur, waardoor het dak en binnen zeven uur 226 huizen in vlammen opgingen, daarbij de St. Nicolaas kerk en een deel van de vestingwerken. Van deze gotische en renaissance bouwwerken zijn alleen de kelders bewaard gebleven, de stad kreeg een nieuw, barok karakter dat vrijwel geheel tot op heden is bewaard gebleven.
In 1751 werd de stad een provincieplaats. De al lang bestaande handelsroute tussen deze Boheemse stad en het Oostenrijkse Linz won daarmee eveneens aan betekenis. In de 19de eeuw waren beide steden met elkaar verbonden door een paardentrein: aangelegd in 1832 was deze de eerste van zijn soort in Europa. Pas in het jaar 1871 werden de paardenkrachten vervangen door stoomkracht.
In de 19de eeuw zette een grootscheepse industrialisatie in met onder andere de Koh-i-Noor potloden als wereldwijd bekend product.

Ceské Budejovice heeft een mooi marktplein, het námestí Jana Zizky, omgeven met mooi gerestaureerde huizen met arcaden. Het is een volledig vierkant plein met een zijdelengte van 133 meter, rekening houdend met de latere aanpassingen. In het midden staat de weelderige 18de eeuwse Samson-fontein. Het 18de eeuwse barokke raadhuis is versierd met beelden. De St. Nicolaaskerk werd in het midden van de 17de eeuw in barokstijl gebouwd op de plaats van een gotische kerk. Ervoor staat de Cerna Vez, de Zwarte Toren, een 16de eeuwse Renaissancetoren en vroegere klokkentoren.

Eén van de oudste legendes in Budejovice is de 'steen der dwaling'. Deze vijfhoekige steen met ingekerfd kruis in de stenen op het plein niet ver van de Samsonfontein geeft de plaats aan waar in 1478 tien jonge mannen werden geëxecuteerd. Men vertelt dat hij die na negen uur 's avonds over de steen loopt, verdwaalt in de straten.    

Meer info:

Ceské Budejovice

Budvar brouwerij

                                                                             

Home KarlovyVary CeskyKrumlov Budejovice Melnik KutnaHora Plzen Terezin Telc Tabor Hluboka Karlstein Troja Konopiste Sternberk FotoBohemen