czech_gl.gif (31994 bytes)

ALBRECHT VON WALLENSTEIN 

wallenstein.jpg (8963 bytes)

Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein is geboren op 24 september 1583 en vermoord in Cheb op 25 februari 1634. Hij was Duits veldheer, baron, hertog van Friedland en Mecklenburg en vorst van Sagan.

Geboren uit een oudboheems adelijk, maar verarmd geslacht verwierf hij door een huwelijk met een rijke weduwe, Lucretia van Witsjkow, twee heerlijkheden in MoraviŽ. Hij was oorspronkelijk protestant, maar ging in 1606 over tot het rooms-katholicisme. Tijdens de Boheemse Opstand koos hij, hoewel hij door de protestantse standen tot overste werd benoemd, de partij van de katholieke Habsburgse keizer Ferdinand II, voor wie hij troepen ging werven. Na zijn overwinning in de Slag op de Witte Berg (1620) kreeg hij van Ferdinand II grote landerijen in noordoost Bohemen. Friedland werd het centrum van zijn domein, dat als een onafhankelijke staat werd beheerd. Door zijn tweede huwelijk met Isabella van Harrach, versterkte hij zijn positie aan het Weense hof, dat in de eerste jaren van de Dertigjarige Oorlog steeds meer op het eigen leger van Wallenstein was aangewezen. Deze troepen waren gevreesd en moesten nagenoeg uitsluitend door de bevolking van de bezette gebieden onderhouden worden.

De wijze waarop Wallenstein oorlog voerde, stuitte echter op veel kritiek, ook onder de vorsten van de Katholieke Liga. Bohemen, waar zijn meeste bezittingen lagen, werd van de vijand gezuiverd, maar Beieren en andere bondgenoten van Ferdinand II werden aan hun lot overgelaten. Tevens knoopte hij in het geheim onderhandelingen aan met de anti-keizerlijke coalitie, die hem o.a. op de Boheemse troon moesten helpen. Wallenstein was ook pathologisch afhankelijk van astrologische adviezen die men hem gaf. In geheim beraad werd uiteindelijk besloten Wallenstein af te zetten en als verrader te vermoorden.   

Home Liesler Zatopek Kundera Born Forman Havel KarelIV Hus Wallenstein Smetana Mucha Kafka Seifert Palach Klima